Geschiedenis

 

 

Wens

De wens om in Weert op Boshoven een wijkaccommodatie te realiseren leefde al sinds midden jaren '70 van de vorige eeuw. Het 'Comité van Samenwerking' bekeek diverse mogelijkheden, maar er kwam pas echt schot in de zaak toen in het door de gemeenteraad vastgestelde 'Sociaal Cultureel Plan 1982 t/m 1985' werd vastgelegd dat de bouw van een 'wijkhuis' in Boshoven een hoge prioriteit had.

Stimulans voor de leefbaarheid

Voor een nieuwbouwwijk als Boshoven zou dit een stimulans zijn voor de leefbaarheid. In augustus 1984 kreeg architect Van de Goor opdracht een plan te maken. In januari 1985 ging de Welstandscommissie met het plan akkoord. Uit het oogpunt van kostenbesparing is voor de bouw de keuze gevallen op onderhoudsvrije materialen.

Leerlingenwerkplaats

Bijzonder aan dit project was, dat het werd uitgevoerd als leerlingenwerkplaats. Toekomstig werknemers in de bouw konden hier, uiteraard onder vakkundig toezicht, de nodige ervaring opdoen.

Kwintet

Het gebouw werd gerealiseerd door aannemer J. Meulen uit Weert en bestaat uit vijf min of meer gelijke ruimtes, waarvan één grote ruimte door vouwwanden gescheiden kan worden. Marina Steyvers uit Weert won de prijsvraag waarin deelnemers werden uitgedaagd een naam voor het nieuwe gebouw te bedenken. Zij legde de link tussen de vijf ruimtes en de naam van 't Kwintet.

Opening

Na de bouwkundige realisatie in 1986 werd 't Kwintet overgedragen aan de 'Stichting Sociaal Cultureel Werk Boshoven', die zorgt voor de exploitatie en het beheer. In februari 1987 werd 't Kwintet officieel geopend. Na de ingebruikname van dit wijkhuis zijn er door de jaren heen diverse bouwkundige aanpassingen verricht om het gebouw courant te houden. Door de aanpassingen werd het gebouw ook functioneler en zijn er meer gebruiksmogelijkheden. De laatste aanpassing vond plaats in 2008/2009 en betrof een splinternieuwe en uitgebreide keuken, welke met steun van het Oranjefonds kon worden gerealiseerd.