Activiteiten

 

De volgende activiteiten vinden o.a. plaats bij

't Kwintet:

.de Huiskamer 

• Activiteiten van de Wijkraad Boshoven

• Kookcursussen o.a. Indonesisch en Marokkaans  woensdag

• Diverse cursussen van de Volks Universiteit Midden Limburg

• joekskapel                                           dinsdag

• Ouderen activiteiten van                  donderdag

• Huiskamer voor ouderen   dinsdag woensdag vrijdag zondag

• Kaartavonden

• Culturele cursussen              woensdag donderdag

• Diverse verenigingen, stichtingen en politieke partijen houden bij 't Kwintet hun vergaderingen en bijeenkomsten